36th EDSA People Power Anniversary :: Urdaneta City University

36th EDSA People Power Anniversary

 

Magka-isang ipinagdiriwang ng bawat mamamayang Pilipino at ng Urdaneta City University ang ika-tatlumpu’t anim na anibersaryo ng paglaya ng bansang Pilipinas sa marahas na rehimen at diktatoryal na pamumuno, tungo sa pagsulong ng demokratikong konstitusyon.

Mabuhay ang EDSA People Power Revolution!

top_8.jpg